Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 251

251. Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia do Filii nr 25 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Wirażowa 8A

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do nowości wydawniczych z uwzględnieniem książek dostosowanych do osób ze
szczególnymi potrzebami oraz doposażenie biblioteki w sprzęt niezbędny do wypożyczania książek.

Opis zadania

Filia numer 25 jest jedyną biblioteką w dzielnicy. Mieszkańcy mogą nie tylko wypożyczyć książki, czy skorzystać z bezpłatnego internetu, ale także uczestniczyć w ciekawych warsztatach i animacjach kulturalnych. Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego udało się już wykonać podstawowy remont wnętrza placówki, nadal jednak należy wymienić pozostałe stare regały i elementy wyposażenia umożliwiającego filii wypożyczanie w systemie elektronicznym.
Niezbędny jest również zakup książek - nowości wydawniczych (w tym zbiorów przeznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami), które są jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców dzielnicy korzystających z biblioteki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek i audiobooków20 000 zł
2Zakup doposażenia15 000 zł
Łącznie: 35 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.