zadanie nr 104

104. Pomnik wiewiórki w Parku Jasnogórskim.


Lokalizacja

Park im. Stanisława Staszica.

Skrócony opis

Obudźmy skojarzenia Częstochowy. Zróbmy w naszym mieście szlak skojarzeń przez budowę małej, bądź większej architektury.
Częstochowska dzielnica Podjasnogórska kojarzy się nam głównie z ... no właśnie z czym? Pierwsze co nam przychodzi do głowy to pewnie Jasna Góra, Kościół Św. Barbary i Parki Jasnogórskie z biegającymi po nich wiewiórkami.

Opis zadania

Obudźmy skojarzenia Częstochowy. Zróbmy w naszym mieście szlak skojarzeń przez budowę małej, bądź większej architektury.
Częstochowska dzielnica Podjasnogórska kojarzy się nam głównie z ... no właśnie z czym? Pierwsze co nam przychodzi do głowy to pewnie Jasna Góra, Kościół Św. Barbary i Parki Jasnogórskie z biegającymi po nich wiewiórkami.

Postawmy w Parku Jasnogórskim rzeźbę wiewiórki, kojarzącą się wszystkim z wypoczynkiem właśnie w tym miejscu.

Uzasadnieniem pomysłu jest fakt, że pomnik ten będzie na pewno kolejną atrakcją turystyczną, bo w naszym mieście nie ma ich za wiele. Na mapie naszego miasta powstanie kolejny punkt dla turysty który będzie chciał odwiedzić albo dla nas samych jako główny punkt spotkań. Takie miejsca zostają na długie lata.

Pomysł na formę pomnika/rzeźby może zostać poddany konkursowi wśród plastyków, mieszkańców... i może być wykonany z każdego trwałego materiału. Nagrodą za zwycięski projekt, będzie jego realizacja.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa pomnika wiewiórki. 50 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z Art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy.