Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 274

274. Chodnik wzdłuż Rocha


Lokalizacja

Wzdłuż pd strony ul Rocha dwa odcinki od Legnickiej do Wręczyckiej i od Wręczyckiej (przystanek) do Św Jadwigi (cmentarz Rocha). Przy skrzyżowaniach są wyremontowane chodniki więc zadanie powinno zaczynać się i kończyć od chodników w dobrym stanie.

Skrócony opis

Remont chodnika na odcinku ul. Rocha od cmentarza do Wręczyckiej  bo chodnik jest w bardzo złym stanie. Dalej za Wręczycką jest także mocno zniszczony.

Opis zadania

Najwyższy czas żeby chodnik w tym rejonie doczekał się remontu bo piesi bezpiecznie chcą się poruszać, a obecnie jest on  w złym stanie i jest to mocno utrudnione. Przy skrzyżowaniach są wyremontowane chodniki więc zadanie powinno zaczynać się i kończyć od chodników w dobrym stanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Chodniki ok 900 m dł x2m szer. x380 zł684 000 zł
2Inne koszty5 000 zł
Łącznie: 689 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach