Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 291

291. Dzielnicowy Park Axentowicza - Strefa ciszy i zieleni.


Lokalizacja

Teren między rzeką Stradomką, a ulicami Broni i Wyczółkowskiego - osiedlem mieszkaniowym.

Skrócony opis

Wyznaczenie terenu pod park dzielnicowy, oczyszczenie i przygotowanie terenu, uzupełnienie drzewostanu i zieleni niskiej, wyznaczenie ścieżek spacerowych oraz wyposażenie w ławki i kosze.

Opis zadania

Przekazanie terenu między rzeką Stradomką, a ulicami Broni i Wyczółkowskiego - osiedlem mieszkaniowym pod park dla mieszkańców dzielnicy Stratom i mieszkańców miasta Częstochowy; opracowanie projektu terenu zielonego pod park rekreacyjno-przyrodniczy; Przygotowanie terenu we wszelkich potrzebnych zakresach: m.in. oczyszczenie działek i zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci, częściowe podniesienie i wyrównanie terenu z pozostawieniem najbardziej naturalnego stanu (zostawienie starorzecza i byłego stawu); ocena stanu istniejącego drzewostanu, w razie potrzeby wycinka chorych lub spróchniałych drzew i posadzenie w ich miejscu nowej zieleni; zagospodarowanie i posadzenie zieleni niskiej mającej pogłębić walory estetyczne terenu; wytyczenie ścieżek spacerowych oraz umieszczenie kilku ławek i koszy. Pozyskanie strefy zieleni przyczyni się do propagowania działań ekologicznych, pozwoli mieszkańcom na udostępnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji, poprawi wygląd estetyczny tej części naszego miasta oraz częściowo odizoluje strefę mieszkalną od strefy gospodarczo-przemysłowej, linii kolejowej i nowopowstającej obwodnicy Dk-46.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12500zł