Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 307

307. wykonanie placu rekreacyjnego


Lokalizacja

Jana III Sobieskiego 13 i 13A

Skrócony opis

Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, poprzez wykonanie placu rekreacyjnego na działce nr 26/18, obręb 181, Gmina Miasto Częstochowa, położonej w Dzielnicy Trzech Wieszczy w obrębie budynków przy ulicy Jana III Sobieskiego 13A i Jana III Sobieskiego 13.

Opis zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie placu rekreacyjnego, w tym dwóch ławek, bujaka sprężynowego pojedynczego, zabawki wielofunkcyjnej, wraz z odpowiednia nawierzchnią przystosowaną do zabawy dla dzieci, w tym z ograniczeniami w poruszaniu się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie placu rekreacyjnego75 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

25000