Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 314

314. III etap remontu ul. TOROWEJ


Lokalizacja

ul. Torowa - odcinek od nr budynku 16 do numeru budynku 29

Skrócony opis

budowa nawierzchni asfaltowej ul. Torowej na odcinku od nr 29 do nr 16 /wykorytowanie, nawiezienie tłucznia, położenie nawierzchni asfaltowej - III etap remontu ulicy Torowej

Opis zadania

budowa nawierzchni asfaltowej ul. Torowej na odcinku od nr 29 do nr 16 /wykorytowanie, nawiezienie tłucznia, położenie nawierzchni asfaltowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wykorytowanie45 000 zł
2nawiezienie tucznia45 000 zł
3położenie nawierzchni asfaltowej 100 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach