Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 316

316. Zakup nowości i doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Norwida 17/21

Skrócony opis

Filia nr 14 jest jedynym miejscem kultury w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, gdzie spotykają się mieszkańcy, korzystają z księgozbioru i uczestniczą w różnych warsztatach. Projekt dotyczy zakupu nowości wydawniczych, również tych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami (audiobooki), a także zakupu doposażenia dostosowującego bibliotekę do potrzeb wszystkich czytelników.

Opis zadania

Filia nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie to placówka, która ze względu na swoje położenie stanowi nie tylko punkt wymiany książek, ale swoiste centrum kultury dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. W bibliotece znajdują się specjalne strefy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie od lat odbywało się wiele spotkań. Dzięki ubiegłym edycjom budżetu obywatelskiego w bibliotece został przeprowadzony generalny remont i w dużej części została ona wyposażona w nowe meble oraz sprzęt komputerowy. Estetyczne wnętrze placówki przyciąga do niej wielu nowych czytelników, co stwarza potrzebę zakupu dużej ilości nowości wydawniczych, również tych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami. W ramach projektu dokupione zostałoby też brakujące doposażenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych25 000 zł
2Doposażenie filii (niezbędny sprzęt)20 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.