Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 317

317. Czytamy na Starym Mieście - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie biblioteki


Lokalizacja

ul. Nadrzeczna 46/48

Skrócony opis

Celem zadania jest wzbogacenie Filii nr 18 o nowości wydawnicze, w tym również nowości dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. tzw. „duże litery”, audiobooki) oraz doposażenie biblioteki w materiały niezbędne do pracy.

Opis zadania

Od wielu lat biblioteka pełni funkcję przyjaznego miejsca spotkań, lokalnego centrum aktywności i integracji, jest też miejscem kultury w dzielnicy Stare Miasto przyciągającym osoby w różnym wieku.
Filia nr 18 jest instytucją mocno zakorzenioną w środowisku lokalnym i aktywnie w nim działającą. Dzięki środkom pozyskanym z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego w bibliotece znacznie zwiększył się zakup nowości wydawniczych, zostały częściowo wymienione meble i odświeżone pomieszczenia, co sprawiło, że placówka stała się jeszcze bardziej przyjazna dla czytelników. Użytkownicy biblioteki wciąż zgłaszają potrzebę zakupu większej ilości nowości i popierają starania czynione w tym zakresie. Realizacja niniejszego projektu ma służyć dalszemu, lepszemu zaspokojeniu tych potrzeb. Celem zadania jest zatem wzbogacenie placówki o nowości wydawnicze, w tym również nowości dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. tzw. „duże litery”, audiobooki) oraz doposażenie biblioteki w materiały niezbędne do pracy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych20 000 zł
2Zakup materiałów niezbędnych do pracy2 000 zł
Łącznie: 22 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.