Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 318

318. Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha!


Lokalizacja

SP52
ul. Powstańców Warszawy 144a

Skrócony opis

Cykl 20 bezpłatnych treningów rugby dla dzieci i młodzieży w Twojej dzielnicy. Prowadzone będą przez z trenera z licencją Polskiego Związku Rugby i z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Rugby jest sportem dla wszystkich (małych, dużych, silnych, szybkich), który gwarantuje wszechstronny rozwój fizyczny, ale także rozwój mentalny!

Opis zadania

Zadanie ma na celu zorganizowanie cyklu bezpłatnych i ogólnodostępnych treningów z rugby dla dzieci i młodzieży (20 jednogodzinnych zajęć dla grupy maks. 25 osób). Będą one prowadzone przez trenera posiadające uprawnienia trenerskie Polskiego Związku Rugby. Ich celem będzie przede wszystkim minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia. Udział w nich nie będzie obciążony żadnymi kosztami po stronie uczestników, przez co zostanie umożliwiony udział w nich również dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych dysfunkcjami społecznymi. Rugby jest sportem, który gwarantuje wszechstronny rozwój fizyczny, ale także rozwój mentalny (m.in. takich cech jak współpraca w grupie, szacunek, pracowitość, uczciwość czy dyscyplinę).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie trenera2 000 zł
2Promocja wydarzenia100 zł
Łącznie: 2 100 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KS (20 godz. zajęć x 100PLN wynagrodzenie instruktora + koszty promocji zadania 100PLN). Zgoda Dyrekcji SP nr 52