Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 326

326. Spotkajmy się w bibliotece


Lokalizacja

Al. NMP 22, Al. Kościuszki 4, ul. Nowowiejskiego 15

Skrócony opis

Spotkajmy się w bibliotece to zadanie dotyczące organizacji różnorodnych bezpłatnych zajęć, spotkań, warsztatów, kursów, konkursów, koncertów, spektakli dla różnych grup wiekowych w placówkach bibliotecznych znajdujących się w dzielnicy Śródmieście (Biblioteka Główna, Muzoteka, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 9).

Opis zadania

Biblioteka Publiczna w Częstochowie jest jedną z największych bibliotek w subregionie północnym województwa śląskiego. Od lat zajmuje się kształtowaniem kultury czytelniczej na terenie miasta i regionu, a jej pracownicy służą wszystkim tym, którzy poszukują informacji i usług bibliotecznych. Biblioteczne filie są też idealnymi miejscami, stanowiącymi swoiste centrum kultury dzielnicy, w którym oferuje się mieszkańcom różnorodne zajęcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Dzięki rozmieszczeniu specjalistycznych placówek w różnych miejscach dzielnicy Śródmieście biblioteka daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach wszystkim grupom wiekowym. Za sprawą ubiegłych edycii budżetu obywatelskiego w placówkach filialnych zostały przeprowadzone generalne remonty, dzięki którym stały się one idealnymi miejscami spotkań mieszkańców, którzy mogą w nich spotykać się z ulubionym pisarzem, wziąć udział w różnorodnych warsztatach, kursach czy zrelaksować się w czasie koncertu. Projekt Spotkajmy się w bibliotece zakłada organizację bezpłatnych, różnorodnych zajęć, spotkań, warsztatów, itd. dla wszystkich grup wiekowych w czterech placówkach bibliotecznych znajdujących się w dzielnicy Śródmieście - Bibliotece Głównej, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Muzotece oraz Filii nr 9.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Opłacenie honorariów i wynagrodzeń dla prowadzących warsztaty, spotkania, itd.80 000 zł
2Zakup materiałów niezbędnych do organizacji zajęć, promocja zadania20 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.