Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 338

338. Schody i podjazd przed Szkołą 13


Lokalizacja

Wręczycka 111/115

Skrócony opis

Zadanie polega na remoncie i poszerzeniu obecnego wejścia na teren Szkoły 13 od ul. Wręczyckiej.
Główne piesze wejście do szkoły jest w fatalnym stanie technicznym. Dodatkowo, przy okazji remontu można je poszerzyć, ułatwiając wejście oraz wjazd wózkami, rowerami.

Opis zadania

Remont miałby polegać na wycięciu małego przęsła ogrodzenia oraz wybudowaniu nowych schodów i podjazdu w miejscu obecnych, wraz z poszerzeniem. Docelowy wymiar wejścia ca 2,6m szerokości (1m schody, 1,6m podjazd), ca 5m długości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa podjazdu4 000 zł
2Budowa schodów3 000 zł
Łącznie: 7 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Proponowane zadanie nie narusza zapisów uchwały. Projekt spełnia kryteria weryfikacji.