Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 348

348. Bezpieczniej po pasach rowerowych na ul. św. Barbary


Lokalizacja

św. Barbary (pasy rowerowe) - miejsca zaznaczone na mapie

Skrócony opis

Zabezpieczenie newralgicznych miejsc pasów rowerowych, czyli bezpieczniejsza jazda rowerem po pasach rowerowych w ciągu ul. św. Barbary.

Opis zadania

Zadanie polega na zabezpieczeniu zakończeń pasów rowerowych na ul. św. Barbary oraz przy skrzyżowaniu z ul. św. Kingi przed nielegalną jazdą pojazdów po pasie rowerowym (gdy auta skręcają w lewo w ul. Zaciszańską i tworzy się "kolejka", to niekiedy dochodzi do sytuacji niebezpiecznych) oraz w drugim miejscu, czyli przy św. Augustyna przed ścinaniem zakrętu. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo cyklistów na tejże ulicy.
Chodzi o zainstalowanie podobnych elementów jak na pasie rowerowym w ciągu ul. Kopernika (nie o lizaki, które po kilku dniach auta rozjadą).

Projekt ten przeszedł pod głosowanie dwa lata temu w edycji BO.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie poprzez zastosowanie na zakończeniach pasów rowerowych słupków elastycznych o zwiększonej odporności na uderzenia.