Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 352

352. Doposażenie Bloku Operacyjnego Miejskiego Szpitala Zespolonego w laparoskop wraz z osprzętem.


Lokalizacja

ul. Mirowska 15
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Blok operacyjny to jedno z najważniejszych miejsc każdego szpitala. Wymaga ono szczególnej dbałości o jakość i nowoczesność stosowanych narzędzi i wyrobów medycznych, wykonywanych procedur i  współpracę zespołów pielęgniarskich i lekarskich. Zakup nowego laparoskopu wpłynie na komfort pracy personelu, co przekłada się bezpośrednio na zdrowie i życie pacjentów.

Opis zadania

Blok operacyjny jest przestrzenią, która skupia w sobie najnowsze oraz najbardziej zaawansowane rozwiązania medyczne. Zdaniem wielu jest sercem szpitala, napędzającym działanie całej placówki medycznej. Stanowi jednak także duże wyzwanie dla zarządzających placówką z uwagi na stale zmieniające się techniki wykonywania procedur i wykorzystywane do tego narzędzia i sprzęty. Zakup dedykowany w ramach podniesienia jakości świadczonej opieki dla mieszkańców Częstochowy. Umożliwi rozwój leczenia i pomoże w wykorzystaniu dostępnych na rynku, mniej inwazyjnych metod leczenia jak również w znacznym stopniu podniesie jakość świadczonych przez szpital usług medycznych.

W ramach zadania zakupiony zostanie laparoskop wraz z osprzętem.

Laparoskopia zdominowała sposób przeprowadzania operacji w wielu dziedzinach chirurgii. Zabiegi laparoskopowe przy użyciu laparoskopu w porównaniu z klasyczną operacją, są zabiegami mało inwazyjnymi. Nacięcie jest znacznie mniejsze (ok. 1 cm), przez co rana szybciej się goi i pobyt w szpitalu skraca się do koniecznego minimum, w związku z szybszą rekonwalescencją. Przy zastosowaniu zabiegów mało inwazyjnych zmniejsza się również ryzyko wystąpienia powikłań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Laparoskop wraz z osprzętem 1 000 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

nie generuje kosztów