Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 354

354. Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8 i Filii nr 15


Lokalizacja

Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Filia nr 15, ul. Szajnowicza- Iwanowa 55

Skrócony opis

Projekt ma na celu wzbogacenie księgozbioru obu filii bibliotecznych o nowości wydawnicze oraz zakup niezbędnego sprzętu.

Opis zadania

Filia nr 8 i Filia nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie świadczą bezpłatne usługi użytkownikom.
Z oferty bibliotecznej i kulturalno-oświatowej korzystają dzieci, dorośli, jak również osoby z niepełnosprawnościami.
Zależy mi na tym, aby te biblioteki ciągle się rozwijały i przyciągały swoją ofertą nowych użytkowników.
Celem niniejszego zadania jest zakup nowości książkowych oraz dokupienie niezbędnego sprzętu.
Realizacja opisanego wyżej zadania wpłynie znacząco na zaspokajanie potrzeb użytkowników i czytelników tych filii bibliotecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Filia nr 8 - Zakup nowości książkowych 30 000 zł
2Filia nr 15 - Zakup nowości książkowych 20 000 zł
3Filia nr 8 - Doposażenie w niezbędny sprzęt 5 000 zł
4Filia nr 15 - Doposażenie w niezbędny sprzęt5 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.