Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 355

355. Biblioteka: Filie nr 10 i 20 - zakup książek i doposażenia


Lokalizacja

ul. Michałowskiego 20, ul. Gombrowicza 15

Skrócony opis

Biblioteki dzielnicy Północ - zakup książek, audiobooków i doposażenia.

Opis zadania

W naszej dzielnicy znajdują się dwie bezpłatne, ogólnodostępne Biblioteki. Dzięki budżetowi obywatelskiemu możemy mieć dostęp do nowości wydawniczych na które, nie każdego stać, a które tak chętnie czytamy.

Biblioteki publiczne są szansą dla wszystkich którzy mają niższe dochody, aby mogli bezpłatnie korzystać z książek i nie byli w tym względzie wykluczeni. Atrakcyjna oferta tych bibliotek może przyczynić się do zwiększonego poziomu czytelnictwa, kształtowania nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Jako osoba korzystająca z obydwu Filii wiem, że ich oferty wzajemnie się uzupełniają. Aby nasza dzielnica się rozwijała należy nadal inwestować w takie miejsca. W związku z tym wnioskuję o realizację projektu, który obejmowałby zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) oraz zakup niezbędnego doposażenia.

Uzasadnienie dostępności budynku:
Filie nr 10 i 20 Biblioteki Publicznej dostępne są dla mieszkańców miasta i czytelników w poniedziałki w godzinach 12.00-15.00, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-18.00. W tym czasie można korzystać bezpłatnie z wypożyczalni dla dzieci i dorosłych z wolnym dostępem do książek, czytelni, kącika prasowego oraz stanowisk komputerowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek i audiobooków50 000 zł
2Doposażenie dla Filii nr 2010 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.