Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 356

356. Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej.


Lokalizacja

Krasińskiego 4

Skrócony opis

Zakup książek (w tym zbiorów dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach) dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej.

Opis zadania

Filia nr 5 Biblioteki Publicznej jest usytuowana w strategicznym punkcie dzielnicy Trzech Wieszczów i stanowi jej centrum kulturalne. Podstawowym oczekiwaniem mieszkańców dzielnicy wobec filii bibliotecznej jest bieżący dostęp do aktualnych nowości wydawniczych, najpilniejszą potrzebą jest więc zakup książek (w tym zbiorów dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach) oraz elementów umożliwiających wypożyczenia elektroniczne (m.in. folii, etykiet do naklejania kodów).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 Zakup książek (w tym zbiorów dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach)19 000 zł
2Elementy umożliwiające wypożyczenia elektroniczne1 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.