Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 363

363. Łąka kwietna w mojej dzielnicy!


Lokalizacja

Pas drogowy w mojej dzielnicy, najlepiej wzdłuż drogi wojewódzkiej lub krajowej. Dokładne miejsce zostanie ustalone z MZD oraz CUK. Obszar dobrze nasłoneczniony lub w półcieniu (powierzchnia nasłonecznienia przez co najmniej 5 godziny dziennie)

Skrócony opis

Projekt ma na celu stworzenie  łąki kwietnej o powierzchni 500 m2. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi wygląd okolicy zachwycając kolorami i zapachem.

Opis zadania

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i nieurodzajne gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować różne gatunki kwitnących roślin. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.

Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej może znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana z PCV pokrytym folią antygrafiti umocowana na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole. Tabliczka powinna być niska i nie zaśmiecająca przestrzeni publicznej, wpisująca się w dotychczasowo wykonaną małą architekturę.

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie łąki 500 metrów kwadratowych,16 200 zł
2Tabliczka informacyjna stojąca500 zł
3terenowy warsztat edukacyjny4 000 zł
Łącznie: 20 700 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

500