Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 389

389. Wygodna, bezpieczna i estetyczna trasa rowerowa - Al. Wyzwolenia (fragment przy ul. Herberta)


Lokalizacja

Al. Wyzwolenia - fragment drogi rowerowej w pobliżu Herberta - miejsce zaznaczone na mapie

Skrócony opis

Zamiana fragmentu z kostki na asfaltowy standard i poprawa w ten sposób wygody i estetyki drogi rowerowej.

Opis zadania

Budżet Obywatelski ma niekiedy służyć zmianie drobnych rzeczy na lepsze.
Zadanie polega na ujednoliceniu nawierzchni i zastąpieniu fragmentu z kostki na asfaltowym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż Al. Wyzwolenia wraz z obniżeniem odpowiednio krawężnika w tymże miejscu - miejsce zaznaczone na mapie + dodatkowo załącznik w postaci zdjęcia. Niech dzięki takim drobnym zmianom infrastruktura rowerowa będzie spójna, wygodna i estetyczna.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach