Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 401

401. Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece - Filie nr 10 i 20


Lokalizacja

ul. Michałowskiego 20, ul. Gombrowicza 15.

Skrócony opis

Przeprowadzanie spotkań z pisarzami w bibliotekach dzielnicy Północ

Opis zadania

W naszej dzielnicy znajdują się dwie biblioteki,w których przed laty odbywały się spotkania z pisarzami. Miło by było znów móc wziąć udział w takim wydarzeniu na Północy. Zapewne wiele osób, które z różnych przyczyn nie mogą wybrać się do centrum miasta z chęcią by przyszły.

Uzasadnienie dostępności budynku:
Filie nr 10 i 20 Biblioteki Publicznej dostępne są dla mieszkańców miasta i czytelników w poniedziałki w godzinach 12.00-15.00, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Honoraria dla autorów4 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.