Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 409

409. Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Broniewskiego 18
42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców to priorytet każdej placówki oświatowej. Miejskie Przedszkole nr 12 zatrudnia w tym celu wykwalifikowanych specjalistów. Problemem jednak jest brak właściwych warunków do ich pracy. Odpowiednio przygotowany gabinet oraz pomoce dydaktyczne umożliwią sprawne realizowanie zadań na najwyższym poziomie. Dzieci zasługują na najlepsze.

Opis zadania

Inicjatywa remontu i wyposażenia w profesjonalny sprzęt i pomoce terapeutyczne gabinetu terapeutycznego – służące do wsparcia dziecka na wszystkich płaszczyznach rozwoju, ma na celu wesprzeć rodziców w rozwoju swoich dzieci. W ostatnich latach coraz więcej dzieci wykazuje zaburzenia mowy lub/i nieharmonijny rozwój psychoruchowy. Częściowo związane jest to z czynnikami fizjologicznymi, ale również z brakiem ruchu i spędzaniem dużej ilości czasu w domu przed telewizorem, smartfonem i komputerem. Rodzice nie mają wystarczającej wiedzy oraz możliwości do skorzystania z profesjonalnego sprzętu i pomocy do usprawniania narządów mowy czy układów sensorycznych, a wiek przedszkolny jest najważniejszym okresem w rozwoju dzieci. Zapewnienie im możliwości ćwiczeń i stymulacji wielozmysłowej, pomoże w pełni wykorzystać ich potencjał  i zapobiegnie w przyszłości wielu trudnościom.
Gabinet da też możliwość rodzicom do spotkań ze specjalistami czyli skorzystania w bezpiecznej atmosferze z porad i sugestii specjalistów: psychologa przedszkolnego, logopedy, pedagoga specjalnego czy terapeuty pedagogicznego. Po godzinach pracy przedszkola w wyznaczone dni gabinet oraz specjaliści będą również dostępni dla rodziców i dzieci niebędących członkami społeczności przedszkolnej, ale będących mieszkańcami dzielnicy. Dzięki przebudowie dostęp do pomieszczenia (wejście od zewnątrz budynku) będą miały osoby z niepełnosprawnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt przebudowy pomieszczenia, pozwolenia5 000 zł
2Remont pomieszczenia (wyburzenie ścianek, wymiana i wstawienie dodatkowego okna, wymiana i wstawienie dodatkowych drzwi, rolety przeciwwłamaniowe, wymiana podłogi, gipsowanie, malowanie itp.)50 000 zł
3Wyposażenie - meble20 000 zł
4Komputer, programy edukacyjne 10 000 zł
5Pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci, pomoce logopedyczne, pomoce psychologiczne20 000 zł
6Dodatkowe koszty - transport, montaż5 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.