Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 410

410. BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ RUCHOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - MP 21


Lokalizacja

ul Przemysłowa 6, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Zgłaszam projekt zastosowania na placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 21 bezpiecznej nawierzchni, która zminimalizuje ryzyko urazów, kontuzji wywołanych upadkami i uatrakcyjni pobyt na świeżym powietrzu a także przyczyni się do bezpiecznego korzystania z placu zabaw oraz wzrostu aktywności ruchowej dzieci.

Opis zadania

W roku 2019 przy przedszkolu powstał plac zabaw z nawierzchnią piaskową. Na tak dużym placu powierzchnia piaskowa jest problematyczna ze względów higienicznych. Ponadto piasek łatwo się rozsypuje, roznosi, a po deszczu tworzy błoto. Wykorzystanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw ułatwi pielęgnację tego terenu i zapobiegnie częstym wydatkom związanym z wymianą piasku. Ułatwi korzystanie i wpłynie na  bezpieczeństwo dzieci.Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1nawierzchnia bezpieczna o powierzchni 106,25 m2 na plac zabaw zapewniająca dobrą amortyzację ochrona przed urazami 110 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.