Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 418

418. Budowa boiska sportowego dla dzielnicy STRADOM


Lokalizacja

Sabinowska 11/23

Skrócony opis

Prosimy o zwrócenie uwagi na potrzebę realizacji naszego projektu budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w rejonie ul. Sabinowskiej 11/23 w Częstochowie.  Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przeznaczonej do gry w piłkę nożną.

Opis zadania

Zrealizowanie tej inwestycji będzie miało na celu:
• wszechstronny rozwój psychomotoryczny młodego pokolenia
• przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży
• wzmocnienie więzi wśród mieszkańców, ich integrację oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowej.
Inwestycja przyniesie korzyści społeczne, zaspokoi potrzeby rekreacyjno – sportowe i
kulturalne mieszkańców dzielnicy, poprawi jakość życia poprzez stworzenie warunków do
uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu, a tym samym przyczyni się do poprawy
ich zdrowia. Realizacja przedsięwzięcia sprzyja wyrównywaniu szans rozwoju dzieci i
młodzieży z terenów poza ścisłym centrum i podniesie standard usług kulturalnych poprzez organizację
imprez integrujących mieszkańców na tym terenie oraz poprawi wizerunek dzielnicy.
Wartością dodaną projektu jest usytuowanie go w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 21 co pozwoli na uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych przez młodzież w trakcie trwania zajęć dydaktycznych oraz będzie sprzyjała poszerzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych o nowe dyscypliny sportu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Korytowanie na głębokość 40 cm14 000 zł
2Wywóz urobku55 000 zł
3Profilowanie i zagęszczanie podłoża7 000 zł
4Warstwa odsączająca śr 10 cm60 000 zł
5Geowłóknina38 000 zł
6Obrzeża betonowe 30x814 000 zł
7Kruszywo łamane 31,5-63 mm; 15 cm137 900 zł
8Kruszywo łamane 0-31,5 mm; 10 cm100 000 zł
9Miał kamienny 0-4 mm; 3 cm40 000 zł
10Trawa syntetyczna320 000 zł
Łącznie: 785 900 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział IZ. Zgoda dzierżawcy.