Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 421

421. Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu.


Lokalizacja

Aleja Najświętszej Maryi Panny 22; Aleja Kościuszki 4; ul. Nowowiejskiego 15

Skrócony opis

Skrócony opis
Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom Częstochowy dostępu do nowości wydawniczych, w tym zbiorów dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, oraz doposażenie bibliotek w niezbędny
sprzęt i meble dla czytelników..

Opis zadania

Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży, Muzoteka oraz Filia nr 9 usytuowane są w bardzo dogodnych lokalizacjach w centrum Częstochowy i są ważnymi ośrodkami życia kulturalnego całego miasta.
Wszystkie usługi biblioteczne, jak również działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona przez pracowników bibliotek, są dostępne nieodpłatnie i cieszą się ogromnym powodzeniem.
W ramach zadania planowany jest zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków (szczególnie potrzebnych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku), dostęp do e-bibliotek, a także zbiorów muzycznych dla częstochowskiej Muzoteki (płyt analogowych, CD z nagraniami dźwiękowymi i nut).
Zakup zbiorów konsultowany jest z mieszkańcami, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje za pośrednictwem formularza internetowego lub bezpośrednio u bibliotekarek.
Niezbędne jest też wyposażenie biblioteki w nowoczesne i funkcjonalne meble. W Czytelni Głównej należy wymienić krzesła na estetyczne i funkcjonalne, a także oświetlenie na stolikach. Potrzebne  są  także specjalistyczne regały na czasopisma i częściowe zabezpieczenie podłogi. Konieczna jest również wymiana mebli, w których przechowywane są zbiory poświęcone Częstochowie w czytelni  regionalnej (CZENSTOCHOVIANA), która jest rodzajem strażnika dziedzictwa regionalnego.
W tym miejscu zbiera się, przechowuje i opracowuje wszystkie książki, czasopisma oraz inne dokumenty dotyczące Częstochowy i jej okolic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup zróżnicowanych zbiorów bibliotecznych210 000 zł
2zakup doposażenia168 550 zł
Łącznie: 378 550 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.