Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 442

442. Poszukiwanie siatkarskich talentów


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie ul. Jerzego Waszyngtona 62

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie Ulica Kopernika 79/87

Skrócony opis

Zadanie ma na celu wyłowienie młodych talentów siatkarskich wśród dziewcząt  ze Szkół Podstawowych w Dzielnicy Śródmieście poprzez umożliwienie im wzięcia udziału w testach sprawnościowych w profesjonalnym Klubie Siatkarskim, a następnie w treningach wraz z Zawodniczkami Klubu. Projekt zapewni dostępność do zorganizowanych, regularnych aktywności sportowych przez przystosowany do tego podmiot.

Opis zadania

Realizacja zadania przyczyni się do większej aktywności ruchowej jego uczestniczek, pomoże w kształtowaniu zasad wzajemnej współpracy i rywalizacji opartej na zasadach fair play, pomoże rodzicom i opiekunom w procesie wychowawczym. Treningi oprócz dostosowanej do poszczególnych grup wiekowych techniki gry w piłkę siatkową, będą zawierały elementy psychologii sportu i zasad prawidłowego odżywiania. Projekt przyczyni się do zwalczania skutków epidemii COVID-19, która radykalnie zmniejszyła dostęp dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej i ograniczyła możliwość socjalizacji wśród rówieśników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie trenerów8 000 zł
2Transport Dzieci 1 400 zł
3Materiały promocyjne 600 zł
4Wynajem sali w Częstochowie3 000 zł
Łącznie: 13 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział Kultury i Sportu