Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 450

450. Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców


Lokalizacja

ul. Lourdyjska, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców to zadanie dzięki któremu na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej przeprowadzona zostanie kolejna inwestycja przybliżające to miejsce do stania się centrum aktywności ruchowej mieszkańców dzielnicy: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Opis zadania

Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców to zadanie dzięki któremu na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej przeprowadzona zostanie kolejna inwestycja przybliżające to miejsce do stania się centrum aktywności ruchowej mieszkańców dzielnicy: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Uzasadnienie potrzeby społecznej: Wynika z dalszych działań prowadzonych na boisku sportowym przy ul. Lourdyjskiej. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zagłosowali na renowację boiska oraz budowę placu zabaw i rekreacji ruchowej. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia obywające się przy ul. Lourdyjskiej nie posiada obecnie zaplecza szatniowego, gdzie może przebrać się przed treningiem i po nim. Obecnie przy ul. Lourdyjskiej znajdują się dwa naturalne boiska do piłki nożnej, z których regularnie korzysta ponad 200 dzieci zrzeszonych w sekcji piłki nożnej oraz mieszkańcy - dzieci i dorośli z dzielnicy Wyczerpy - Aniołów.

Cały czas na ww. obiekcie poza zajęciami z zakresu piłki nożnej, są organizowane eventy rekreacyjno-sportowo-kulturalne dla mieszkańców dzielnicy. Podczas odbywania się takich wydarzeń niezbędne jest posiadanie zaplecza szatniowego ze względów organizacyjnych oraz higienicznych. Przy każdym obiekcie sportowym takie zaplecze jest niezbędnym elementem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zaplecze szatniowe - modułowe, zbudowane z kontenerów300 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł