Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 451

451. Rozbudowa kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie - etap 2.


Lokalizacja

42-202 Częstochowa, ul. Księżycowa 6

Skrócony opis

Dokończenie budowy kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy wychodzi
na przeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży poszukujących możliwości aktywnego
spędzania czasu wolnego, promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedla
zdrowy styl życia. Bezpieczna nawierzchnia będzie stanowiła integralny, spójny element
kompleksu sportowo-rekreacyjnego szkoły.

Opis zadania

Budowę kreatywnej strefy gier w edycji 2022 udało się zrealizować tylko w 50% ze względu na znaczny wzrost cen. Dokończenie zadania w drugim etapie sprawi, że. strefa gier będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącej bazy obejmującej bieżnie lekkoatletyczną ze skocznią w dal oraz boisko wielofunkcyjne . Inwestycja promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedla zdrowy styl życia. Dla rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do spędzania czasu w sposób aktywny, konieczne jest tworzenie odpowiedniej bazy sportowo-rekreacyjnej. Beneficjentami projektu będzie społeczność lokalna oraz uczniowie i ich rodziny. Po zajęciach szkolnych baza sportowa udostępniana jest wszystkim zainteresowanym. Teren jest otwarty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Planowana strefa gier to bezpieczna, ekstremalnie wytrzymała powierzchnia o długiej żywotności, minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, która dodatkowo przyciągnie uwagę swoją atrakcyjną kolorystyką i różnorodnością gier ulicznych. Bezpieczna powierzchnia będzie stanowiła integralny, spójny element kompleksu sportowo-rekreacyjnego szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1rozbudowa kreatywnej strefy gier na boisku szkolnym - etap 2170 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.