Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 454

454. Remont chodnika przy ul. Boh. Katynia (od linii tramwajowej do pętli autobusowej)


Lokalizacja

ul. Bohaterów Katynia od nr 58 do 80

Skrócony opis

Przedmiotem zadania jest remont chodnika po zachodniej stronie ul. Boh. Katynia na odcinku od linii tramwajowej do pętli autobusowej. Chodnik  stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych tej części dzielnicy Błeszno. W ramach prac powinna zostać wymieniona nawierzchnia chodnika wraz z krawężnikami.

Opis zadania

Remont  chodnika będzie wymagał rozebrania istniejącej nawierzchni wraz z obrzeżami, profilowania i zagęszczenia podłoża, ułożenia obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika.
Istniejąca nawierzchnia chodnika wykonana jest z płyt betonowych. Płyty w większości są w bardzo złym stanie technicznym (liczne ubytki i pęknięcia, ruchomość wielu płyt). Powierzchnia chodnika jest nierówna i w niektórych miejscach zapadnięta, co stwarza problemy w poruszaniu się zwłaszcza dla osób starszych z ograniczoną sprawnością, osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi i wózkami.  
Chodnik stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych, którym poruszają się mieszkańcy korzystający z pobliskich przystanków komunikacji miejskiej, dzieci uczęszczające do pobliskiego przedszkola i szkoły, a także pacjenci pobliskiej przychodni. Budowa chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz wpłynie korzystnie na estetykę tej części dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont chodnika (rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z obrzeżami, profilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika)231 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach