Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 455

455. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci w wieku 3-6 lat z wykorzystaniem sprzętów wchodzących w skład mini siłowni.


Lokalizacja

Kazimierza Przerwy-Tetmajera 8, 42-207 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest wspieranie rozwoju fizycznego dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które po pandemii niechętnie podejmują aktywność fizyczną. Mini siłownia dla dzieci będzie świetną okazją do rozwijania zamiłowania do sportu oraz postaw prozdrowotnych, które zaowocują w ich dorosłym życiu.

Opis zadania

Zadanie ma na celu rozwijanie aktywności fizycznej dzieci. Mini siłownia dzięki temu, że jest mobilna można z niej korzystać na zewnątrz lub w budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie. Mini siłownia dla dzieci zachęca do zabawy, jednocześnie dbając o prawidłowy rozwój, wykorzystując naturalne ruchy kończyn. Może spowodować wytworzenie nowych pasji oraz skutecznie zachęcić do uprawiania sportu. Taka siłownia dla dzieci, może zaszczepić w dzieciach zdrową ambicję do dążenia do doskonałości, perfekcji ruchów, oraz pokonywania własnych słabości, w tym również dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie będzie realizowane na zasadach ogólnodostępności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu do mini siłowni11 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.