Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 459

459. Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy SP nr 10


Lokalizacja

ul. Olsztyńska 42; 42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Kontynuacja projektu polegającego na rozbudowie strefy rekreacji w dzielnicy Zawodzie-Dąbie zlokalizowanej na ogólnodostępnym terenie SP nr 10. ETAP 2  uwzględnia poszerzenie placu zabaw o nowe aktywności, budowę siłowni na świeżym powietrzu wraz ze strefą street workout, oraz budowę infrastruktury wpływającej na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców spędzających czas w strefie rekreacji.

Opis zadania

Zadanie ma na celu zapewnienie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno sportowej dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Strefa tworzona jest z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy ich rodzicach, młodzieży i seniorach chcących aktywnie spędzić czas. ETAP 2 skupia się na poszerzeniu placu zabaw o nowe aktywności a przede wszystkim na stworzeniu przestrzenie dla młodzieży oraz seniorów przez budowę siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą wypoczynkową. Elementem rozbudowy przestrzeni rekreacyjno sportowej jest również zagospodarowanie jej przez nasadzenie nowej zieleni.
Ogólnodostępna strefa rekreacji to możliwość wspólnej, bezpiecznej aktywności w gronie mieszkańców dzielnicy. To okazja do wypracowywania postaw społecznych – umiejętności odnalezienia się w grupie i współdziałania. Dobrze zorganizowana i atrakcyjna przestrzeń ma przede wszystkim zachęcać mieszkańców dzielnicy do rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Prace projektowe7 000 zł
2Rozbudowa funkcjonalności placu zabaw o nowe aktywności43 000 zł
3Wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz strefy street workout55 000 zł
4Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego SBR zgodnie z normą PN:EN 1177:2019 55 000 zł
5Kosze na śmieci2 500 zł
6Ławki5 000 zł
7Prace montażowe25 000 zł
8Nasadzenie zieleni 2 500 zł
Łącznie: 195 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12500

Zarządca pozytywnie opiniuje możliwość realizacji projektu