Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 127

127. Przebudowa chodników i miejsc parkingowych u wylotu ulicy Starzyńskiego


Lokalizacja

Ulica Stefana Starzyńskiego, przy bloku nr 19, od wjazdu na plac szkolny SP 50 od strony obiektu Orlik do ulicy Sosabowskiwego.  Działka nr 183,

Skrócony opis

W chwili obecnej stan techniczny nawierzchni jezdni, poboczy i chodników jest zły i niedostosowany do aktualnych potrzeb mieszkańców i osób korzystających z obiektów przy Szkole Podstawowej nr 50. Są dziurawe chodniki i uszkodzone krawężniki. Brak jest potrzebnej ilości miejsc parkingowych. Chodniki są zastawione samochodami, głównie osób korzystających z obiektu Orlik przy szkole.

Opis zadania

1. Remont chodnika po stronie nieparzystej, od strony bloku Starzyńskiego 19
2. Remont miejsc parkingowych od strony bloku Starzyńskiego 19 - 5 miejsc
3. Remont części chodnika po stronie parzystej oraz wybudowanie odcinka nowego chodnika od strony szkoły SP 50
4. Wybudowanie dodatkowych10 miejsc parkingowych po stronie szkoły w dwóch odcinkach, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych
5. Wjazd z ulicy do klatek bloku Starzyńskiego nr 19
6. Zabudowanie szykany poziomej
7. Zabudowanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego
8. Wykonanie projektu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1remont istniejących chodników dł. ok. 180 m
2budowa nowego chodnika dł. ok. 60 m
3remont miejsc parkingowych - 5 stanowisk
4budowa miejsc parkingowych - 10 stanowisk
5remont nawierzchni jezdni - asfalt dł. ok. 105 m
6budowa progu zwalniającego - 1 szt.
7zabudowa znaków drogowych poziomych
8zabudowa znaków drogowych pionowych
9projekt

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zakres robót obejmuję przebudowę chodników i budowę miejsc postojowych