Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 129

129. Remont chodnika przy ul. Mościckiego


Lokalizacja

Realizacja na odcinku ul. Łódzka 25 (skrzyżowanie Mościckiego i Łódzkiej) do ul. Mościckiego 18 (przy żłobku Tęcza), po stronie bloków osiedla Parkitka.

Skrócony opis

Obecnie jest to ostatni odcinek starego chodnika na Osiedlu Częstochówka - Parkitka ułożonego z krzywych płyt betonowych. Zadanie polega na wymianie chodnika na nowy, z kostki, co ma na celu podniesienie jego estetyki i funkcjonalności.

Opis zadania

Modernizacja chodnika przez wymianę nawierzchni  na kostkę betonową, zniwelowanie nierówności.