zadanie nr 130

130. Nowa jakość ul. Ładnej


Lokalizacja

ul. ładna na długości od ul. Kaczorowskiej do kanał Kucelinka (Warta).

Skrócony opis

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi  na długości 150 mb. na odcinku  od ul. Kaczorowskiej do kanału Kucelinka (Warta) o nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie udrożnienia istniejącego odwodnienia. Wykonanie jednostronnego chodnika  w kolorze.

Opis zadania

Celem wniosku jest zmiana nawierzchni ul. Ładnej na całym odcinku od ul. Kaczorowskiej o łącznej długości 150 m.  Zadanie stanowi niezbędny dla mieszkańców komfort zamieszkiwania w dzielnicy Zawodzie Dąbie, ponieważ dzisiejszy standard nawierzchni drogi nie odpowiada standardowi minimum. Przy ulicy mieszkają rodziny, które codziennie pokonują ten odcinek drogi do: pracy, szkoły, innych zajęć i stanowi to duży kłopot stąd konieczność realizacji zadania.  Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie inżynieryjnym.
Należy założyć harmonogram prac.
1) Uchwalenie budżetu,
2) Ogłoszenie postępowania w trybie UZP
3) Odbiór projektu
4) Zlecenie wykonania
5) Wykonanie prac ziemnych
6) Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego lub lepszego
7) Odbiór prac i przekazanie mieszkańcom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zaprojektowanie, uzyskanie pozwoleń i wykonanie220 000 zł
2Wykonanie podbudów i nawierzchni
Łącznie: 220 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej , chodników