Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 511

511. Remont ul. Ikara poprzez wymianę warstwy ścieralnej jezdni


Lokalizacja

Ul. Ikara
https://geoportal2.czestochowa.pl/bo/?c=50.844409006061674%2C19.072428021980922&z=15

Skrócony opis

Remont ul. Ikara poprzez wymianę warstwy ścieralnej jezdni

Opis zadania

Ulica Ikara z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Za chwilę będzie jej status zmieniony z drogi asfaltowej na drogę gruntową, dlatego potrzebna jest pilna wymiana warstwy ścieralnej na ul. Ikara od skrzyżowania z ul. Dedala na odcinku 500 metrów w kierunku granicy miasta ze wsią Białą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1demontaż warstwy ścieralnej 300 000 zł
2montaż nowej warstwy ścieralnej600 000 zł
Łącznie: 900 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki