Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 520

520. Budowa placu zabaw przy ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 (obok siłowni dla seniorów)


Lokalizacja

ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 i ul. Wacława Sieroszewskiego nr 18

Skrócony opis

W okolicy ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 i ul. Wacława Sieroszewskiego nr 18 brakuje nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, na którym dzieci mogłyby aktywnie spędzać wolny czas. Dlatego zadanie zakłada budowę placu zabaw przy ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 i ul. Wacława Sieroszewskiego nr 18.

Opis zadania

W okolicy ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 i ul. Wacława Sieroszewskiego nr 18 brakuje nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na którym dzieci mogłyby aktywnie spędzać wolny czas. Dlatego zadanie zakłada budowę placu zabaw przy ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 i ul. Wacława Sieroszewskiego nr 18. (obok siłowni dla seniorów).

Przedmiotem zadanie jest projekt budowy placu zabaw przy ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 i ul. Wacława Sieroszewskiego nr 18. Projekt zakłada m.in.:
• montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna);
• montaż urządzeń zabawowych:
-  urządzenia wielofunkcyjnego;
-  huśtawki bocianie gniazdo;
-  huśtawki podwójnej;
-  karuzeli;
-  dwóch bujaków sprężynowych;
- zestawu sprawnościowego.
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych;
• wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu;
• założenie trawników z darni rolowanej.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12500