Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 523

523. Remont chodnika po północnej str. ul. Broni-Piastowskiej


Lokalizacja

ulica Piastowska

Skrócony opis

Ulica Piastowska jest jedną z najważniejszych ulic w dzielnicy Stradom. Jej stan, jest na tą chwile bardzo opłakany. Sama ulica potrzebuje generalnego remontu, natomiast stan chodnika jest również opłakany, uniemożliwia godne korzystanie z niego przez mieszkańców ul. Piastowskiej, a jego nieprzystosowanie do korzystania przez osoby niepełnosprawne, powoduje wykluczenie komunikacyjne.

Opis zadania

Projekt remontu chodnika przy ul. Broni do ul. Piastowskiej jest potrzebny dla rozwoju dzielnicy Stradom. Remont chodnika jest długo wyczekiwany przez mieszkańców dzielnicy Stradom.

Chodnik na ulicy Piastowskiej jest miejscem częstych spacerów oraz jest reprezentacyjny dla dzielnicy Stradom.
Ogólna długość chodnika wynosi około 2000 metrów kwadratowych, obie strony chodnika są w stanie opłakanym. Projekt zakłada remont chodnika na północnej stronie ul. Piastowskiej do ulicy Broni (350 metrów kwadratowych), na kostkę brukową w podstawowej postaci. Koszt projektu, bazując na cenniku BO w Częstochowie, będzie wynosić około 124 tys. zł.

Mieszkańcy Stradomia zasługują na odpowiednią infrastrukturę na swojej podstawowej ulicy!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont północnej części chodnika 124 000 zł