Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 133

133. Poprawa nawierzchni chodnika/ścieżki rowerowej przy ulicy Jagielońskiej


Lokalizacja

ul. Bór, Jagielońska
działka 2/1, 4/2 obr. 316

Skrócony opis

Poprawa nawierzchni chodnika poprzez wyplewienie traw i chwastów, które rosną na połowie szerokości chodnika.

Opis zadania

Poprawa nawierzchni chodnika poprzez wyplewienie traw i chwastów, które rosną na połowie szerokości chodnika.
Ciężko przejechać 1 rowerem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wyplewienie traw 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.
Darniowanie mechaniczne chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jagiellońskiej w częstotliwości 2 razy w sezonie letnim 2021 roku, proponujemy miesiące maj-czerwiec, sierpień-wrzesień.
W związku z powyższym koszt realizacji – 120.054,00 zł.