Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 534

534. ZIELONA ścieżka przyrodnicza pomiędzy storczykowymi, trzęślicowymi łakami i żurawiami - 800m pomiędzy ul Ekonomiczną i Przyjemną w Dźbowie


Lokalizacja

ul Ekonomiczna do ul Przyjemnej  w dzielnicy Dźbów

Skrócony opis

Przyrodnicza  ścieżka o długości prawie 1 km wzdłuż zapuszczonego rowu pomiędzy ul Ekonomiczną i Przyjemną w Dźbowie, gdzie występują chronione łąki storczykowe, trzęślicowe i ptaki żurawie nie jest odwiedzana. Powód, to brak wiedzy o tak uroczym miejscu, zarośnięte i nie widoczne. Celem zadania jest niewielkim kosztem przywrócić ją do  życia.

Opis zadania

Przyrodnicza  ścieżka o długości prawie 1 km wzdłuż zapuszczonego rowu pomiędzy ul Ekonomiczną i Przyjemną w Dźbowie, gdzie występują chronione łąki storczykowe, trzęślicowe i ptaki żurawie nie jest odwiedzana. Powód to brak wiedzy o tak uroczym miejscu, zarośnięte i nie widoczne. Celem zadania jest niewielkim kosztem przywrócić do je życia.
Ścieżka przebiega po terenie gminnym jako pozostałość niegdyś używanej drogi polnej. Plan miejscowy- ZE1 dopuszcza  tworzenie ścieżek pieszych i rowerowych tylko jeśli wykorzystują one naturalne ukształtowanie terenu oraz wykonane są z naturalnych materiałów.
Aby z zapomnianej drogi polnej zrobić ścieżkę do spacerów pieszo-rowerowych należy na odcinku ok 800m i szerokości 2,5-3m wykosić  a następnie rozłożyć w koleinach w ilości ok. 100m3 drobnego naturalnego tłucznia o ziarnistości 5-30mm.
Tak wykonane ścieżka  pieszo rowerowa pomiędzy dużym skupiskiem zakładów w strefie ekonomicznej Skorki a nowo wybudowanymi drogami do autostraduyA1 wraz z drogami rowerowymi uatrakcyjni ten uroczy teren.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Skoszenie trawy na odcinku 800m x 3m szerokości1 000 zł
2zakup i rozłożenie tłucznia 5-30mm w ilości 100m323 000 zł
3Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych na temat otaczającej przyrody3 000 zł
Łącznie: 27 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Wymaga opracowania dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia ścieżki przyrodniczej oraz treści dla tablic edukacyjnych.