Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 541

541. Bezpieczne miasto, bezpieczna dzielnica - doposażenie jednostki OSP Błeszno.


Lokalizacja

ul. Długa 63

Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Błeszno.

Opis zadania

Zadanie ma na celu doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Błeszno w umundurowanie bojowe oraz sprzęt niezbędny przy akcjach ratowniczo - gaśniczych. Jednostka wyjeżdża do ponad 300 zdarzeń rocznie co powoduje duże zużycie zarówno sprzętu jak i umundurowania bojowego. Zakup pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo i komfort strażaków podczas działań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ubranie bojowe 3 częściowe piaskowe - 8 kpl.40 344 zł
2Hełm strażacki - 8 kpl.15 842 zł
3Buty specjalne skórzane - 8 par9 350 zł
4Rękawice specjalne - 10 par5 412 zł
5Kominiarka strażacka - 10 szt.2 460 zł
6Latarki z ładowarką - 6 kpl. 7 380 zł
7Radiotelefon z ładowarką - 4 kpl. 7 872 zł
8Radiostacja przewoźna - 1 szt.3 321 zł
9Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 - 1 kpl. 4 060 zł
Łącznie: 96 041 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

ok. 4 500 zł

Projekt zadania nr 541 pod nazwą .„ Bezpieczne miasto, bezpieczna dzielnica - doposażenie jednostki OSP Błeszno” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen asortymentu, którego zakup przewiduje realizacja projektu, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 96 041,00 zł do 101 000,00 zł.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.