Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 135

135. Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej


Lokalizacja

Aleja Niepodległości
dz. 16 obr. 285

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej poprzez naprawę nawierzchni.

Opis zadania

Na nawierzchni asfaltowej zrobiły się 2 garby - prawdopodobnie przez korzenie drzew.
Wycięcie wystających (latem) na ścieżkę krzaków .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Naprawa nawierzchni asfaltowej 350 zł
2Wycięcie krzaków 300 zł
Łącznie: 650 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2500 złKoszt realizacji: 9000 zł -część realizowana przez MZDiT,( naprawa nawierzchni asfaltowej) plus 500 zł - WOŚRiL (przycięcie gałęzi)