Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 553

553. Rewitalizacja Placu Walecznych w Dźbowie


Lokalizacja

Plac Walecznych

Skrócony opis

Rewitalizacja będzie obejmowała wymianę chodników, odtworzenie ścieżek w części zielonej placu, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów oraz wymianę ławek.Propozycja rewitalizacji Placu Walecznych polegałaby na uporządkowaniu terenu na działce 9/21 i 9/33 oraz zbudowanie małej infrastruktury. Odbudowanie tego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia osiedla i stanie się jego wizytówką.

Opis zadania

Plac Walecznych jest centralnym punktem osiedla Dźbów. Od lat jest zaniedbany i z roku na rok jego stan się pogarsza. Odbudowanie tego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia osiedla i stanie się jego wizytówką, dla której warto będzie tu przyjechać i zobaczyć tą okolicę.
Prace do wykonania:
- Remont istniejącego chodnika ok.200 mb
- Uporządkowanie terenu zielonego w środku placu- odtworzenie ścieżek
- Montaż 8 ławek z oparciem
- Montaż 4 koszy na śmieci
- Utworzenie klombu w centralnym miejscu Placu (działka 9/33) .Nasadzenie kwiatów i krzewów
- Pielęgnacja drzew pozostawionych na terenie inwestycji

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej