Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 563

563. Sprawnościowy plac zabaw


Lokalizacja

Ul.Sobieskiego

Skrócony opis

Sprawnościowy, ogólnorozwojowy plac zabaw dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul.Sobieskiego

Opis zadania

Celem zadania jest umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywności ruchowej.Główną grupa beneficjentów stanowić będą uczniowie S.P. nr 9 ,Dzieci i młodzież do 14 roku życia mają dużą potrzebę ruchu . Plac  umożliwia wspinanie się,ćwiczenia równowagi wszechstronny rozwój fizyczny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Sprawnościowy plac zabaw63 000 zł
2Nawierzchnia 50 000 zł
Łącznie: 113 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12500

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie zadanie.