Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 568

568. „Sportowe Przebudzenie – Nowa Jakość Strefy Sportowej, wymiana drzwi w SP31”


Lokalizacja

Ul. PCK 18

Skrócony opis

Z wielką radością oraz przekonaniem pragnę przedstawić wniosek dotyczący Budżetu Obywatelskiego na remont sali gimnastycznej, zaplecza sportowego oraz wymiany drzwi Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie.

Opis zadania

Z wielką radością oraz przekonaniem pragnę przedstawić wniosek dotyczący Budżetu Obywatelskiego na remont sali gimnastycznej, zaplecza sportowego oraz wymiany drzwi Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie.
Sala gimnastyczna jest niezwykle ważnym miejscem dla naszej społeczności szkolnej. Od wielu lat służy uczniom, nauczycielom oraz mieszkańcom okolicy jako przestrzeń do uprawiania sportu, organizacji różnorodnych wydarzeń i spotkań społecznościowych. Niestety, z biegiem czasu sala gimnastyczna znacznie ucierpiała na skutek naturalnego zużycia oraz częstego użytkowania. Obecny stan sali jest daleki od optymalnego.
Dzięki przyznanej kwocie będziemy w stanie przeprowadzić kompleksowy remont obejmujący: malowanie sali gimnastycznej, zakup mebli modułowych do trzech szatni znajdujących się przy sali gimnastycznej.
Aktualne szatnie nie są funkcjonalne i nie spełniają potrzeb uczniów. W ramach tego projektu proponujemy zakup nowych mebli modułowych, które umożliwią optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz zapewnią odpowiednie miejsce do przechowywania odzieży i sprzętu sportowego
Wymiana i montaż drzwi w salach szkolnych, który wpłynie na bezpieczeństwo uczniów oraz komfort pracy.
Projekt ten ma na celu stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego środowiska dla uczniów, promując aktywność fizyczną i wzmacniając ich doświadczenia edukacyjne. Uważam, że istotne jest inwestowanie w infrastrukturę szkolną, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na jakość nauki i ogólny rozwój uczniów. Szkoła może poszczycić się świetnymi wynikami i licznymi osiągnięciami, będącymi efektem pracy grona pedagogicznego. Jest to możliwe również dzięki dotychczasowym staraniom w odnowienie szkoły i zapewnienie środków dydaktycznych. Dalsze sukcesywne unowocześnienie placówki umożliwi wszechstronny rozwój naszym obecnym i przyszłym uczniom, a także stworzy większy komfort w czasie korzystania z tych pomieszczeń przez mieszkańców osiedla Tysiąclecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Malowanie sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, szatni35 000 zł
2Meble modułowe do trzech szatni przy sali gimnastycznej 42 000 zł
3Demontaż obecnych drzwi, montaż i zakup nowych drzwi do 48 pomieszczeń100 000 zł
Łącznie: 177 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.