Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 571

571. Bezpieczna szkoła, montaż systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry


Lokalizacja

42-208 Częstochowa
ul. Marii Dąbrowskiej 5/9

Skrócony opis

Bezpieczna szkoła, montaż systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z wymianą i dostosowaniem wejść obejmuje zakup i montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń Zadanie obejmuje również dostosowanie istniejących i wymianę drzwi do pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu.

Opis zadania

Bezpieczna szkoła, montaż systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z wymianą i dostosowaniem wejść obejmuje zakup i montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń typu: świetlica, szatnie, pokój nauczycielski. Zadanie obejmuje również dostosowanie istniejących lub wymianę drzwi do pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu.
Realizacja zadania wynika z potrzeby zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych warunków nauki, opieki i pracy. Zastosowanie kontroli dostępu uniemożliwi wstęp do placówki osobom nieupoważnionym. Pozwoli natomiast kontrolować wejście i wyjście osób uprawnionych.
Realizacja zadania jest zgodna z oczekiwaniami większości rodziców, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Kontrolery dostępu wraz z elektrozaworami9 000 zł
2Breloki zbliżeniowe2 500 zł
3Wymiana drzwi9 000 zł
4Robocizna6 000 zł
Łącznie: 26 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.