Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 586

586. Mała zmiana w cyklu działania świateł


Lokalizacja

św. Rocha / św. Jadwigi - przejazd rowerowy i przejście dla pieszych

Skrócony opis

Mała poprawa działania świateł na skrzyżowaniu ul. św. Rocha / św. Jadwigi. Chodzi o to, że piesi i rowerzyści dostają sygnał zielony dopiero po około 5 sekundach wskutek czego może dojść do sytuacji niebezpiecznych.

Opis zadania

Zadanie dotyczy dokonania pewnej małej zmiany w cyklu działania świateł na skrzyżowaniu ul. św. Rocha / św. Jadwigi, a dokładnie chodzi o przejazd rowerowy przez ul. św. Rocha.
Rowerzyści i piesi dostają tam światło zielone o około 5 sekund później niż pojazdy. Skutkuje to tym, że często samochody skręcające np. w lewo z ul. św. Krzysztofa w ul. św. Rocha są zaskakiwani tym, że rowerzysta czy pieszy dostał zielony sygnał. Może dojść wtedy do sytuacji niebezpiecznych i ten wniosek ma to wyeliminować.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z decyzją zarządcy ruchu (IMiK) "Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Wniosek dotyczy optymalizacji cyklu sygnalizacji świetlnej. Zarządca drogi odpowiada za sprawy techniczne dotyczące sygnalizacji świateł na skrzyżowaniu."