Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 590

590. Poprawa bezpieczeństwa - oznakowanie


Lokalizacja

Warszawska - wskazane miejsca

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa dzięki oznakowaniu jednokierunkowych fragmentów dróg rowerowych na ul. Warszawskiej. Pas rowerowy zawsze jest jednokierunkowy, a na tejże ulicy drogi rowerowe łączą się z pasami rowerowymi. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji niebezpiecznych.

Opis zadania

Pas rowerowy z założenia jest jednokierunkowy, ale droga rowerowa już niekoniecznie. Zadanie dotyczy oznakowania zakazami wjazdu jednokierunkowych fragmentów dróg rowerowych (te, które łączą się z pasami rowerowymi). Znaki te koniecznie powinny być w wersji mini i tak, aby były widoczne dla rowerzystów - np. pod znakiem ciągu pieszo-rowerowego. W załączniku prezentuję sposób takiego rozwiązania z Gdyni. Dodatkowo też zastosowano tam oznakowanie drogi rowerowej jednokierunkowej, ale to już nie jest absolutnie konieczne, bo jeśli jedziemy pasem rowerowym jak należy, to trafimy samoistnie na jednokierunkową DDR. Nie tylko w Gdyni istnieje tego typu oznakowanie. Chodzi głównie o to, aby wyeliminować błędny wjazd na drogę rowerową i nie znaleźć się, co jest niezwykle niebezpieczne na pasie rowerowym pod prąd. Do takich sytuacji na ul. Warszawskiej już niejednokrotnie dochodziło.
Dzięki temu zwiększy się poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.