Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 594

594. Kameralna dzielnicowa sala kinowa


Lokalizacja

ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Stworzenie wielofunkcyjnego pomieszczenia szkolnego. Aranżacja sali widowiskowej na klimatyczną przestrzeń kinową, która odpowie na potrzeby młodzieży oraz mieszkańców dzielnicy.

Opis zadania

Celem projektu jest odpowiedź na potrzeby społeczności dzielnicy. Sala widowiskowa w Szkole Podstawowej nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie pełni funkcję pomieszczenia, w którym odbywają się treningi taneczne, zajęcia wychowania fizycznego oraz szkolne uroczystości i konkursy. Pragniemy poszerzyć jej przeznaczenie oraz funkcjonalność. Dzięki odpowiedniej modernizacji zyska ona dodatkowe możliwości i stanie się miejscem przyjaznym i dostępnym dla mieszkańców dzielnicy.
Planowane przez nas zadanie skupia się na:
- zakupie aparatury kinotechnicznej (projektor i ekran kinowy),
- zaciemnieniu sali (zakup rolet),
- zakupie siedzisk.
W tak przystosowanej sali będzie możliwość projekcji filmów stworzonych w ramach licznych szkolnych projektów i konkursów oraz filmów edukacyjnych, a uczestnicy sesji poczują się niczym w prawdziwym kinie. Pomieszczenie będzie także dostępne dla mieszkańców dzielnicy. Raz w miesiącu będą oni zapraszani na dedykowane seanse. Poza tym mieszkańcy będą mieli możliwość publicznej prezentacji swojej twórczości.
Inicjatywa ta zaspokoi potrzeby zarówno tych najmłodszych, jak i starszych mieszkańców dzielnicy, zintegruje ich i wpłynie na poczucie wspólnoty. Jest ona w pełni innowacyjna, a aranżacja sali nie wpłynie na jej dotychczasowe wykorzystanie, wręcz przeciwnie, pozwoli szkole jeszcze bardziej otworzyć się na społeczność.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projektor kinowy 26 000 zł
2Ekran kinowy12 000 zł
3Zaciemnienie sali2 000 zł
4Instalacja i montaż 1 600 zł
5Krzesełka15 000 zł
6Zastaw nagłośnienia 3 400 zł
Łącznie: 60 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach