Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 596

596. Zakup umundurowania bojowego dla jednostek OSP


Lokalizacja

OSP Błeszno: ul. Długa 63, 42-200 Częstochowa
OSP Dźbów: ul. Leśna 3, 42-200 Częstochowa
OSP Gnaszyn: ul. Festynowa 38, 42-200 Częstochowa
OSP Kuźnica Marianowa: ul. Zdrowa 80/82, 42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup umundurowania bojowego dla czterech jednostek OSP z terenu miasta:
- OSP Błeszno
- OSP Dźbów
- OSP Gnaszyn
- OSP Kuźnica Marianowa

Opis zadania

Zadanie ma na celu doposażenie jednostek OSP Błeszno, OSP Dźbów, OSP Gnaszyn i OSP Kuźnica Marianowa w umundurowanie bojowe, które zapewni bezpieczeństwo i poprawi komfort pracy strażaków podejmujących działania ratownicze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ubranie bojowe 3 częściowe piaskowe - 20 kpl100 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

ok. 2 000 zł

Projekt zadania nr 596 pod nazwą „Zakup umundurowania bojowego dla jednostek OSP” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen asortymentu, którego zakup przewiduje realizacja projektu szacunkowy koszt realizacji zadania został potwierdzony.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.