Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 600

600. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawodrzy Dolnej


Lokalizacja

42-280 Częstochowa, ul. Główna 144

Skrócony opis

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kawodrza Dolna

Opis zadania

Zadanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno druhów jednostki, jak i mieszkańców nie tylko dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, ale także całej Częstochowy poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczo - gaśniczych. Sprzęt i wyposażenie pozwolą sprawniej i efektywniej nieść pomoc mieszkańcom Częstochowy oraz ułatwią i uelastycznią pracę druhom. Jesteśmy jedną z prężniej rozwijających się jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie miasta i okazane nam wsparcie wywołuje pozytywny efekt w przyszłości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ubranie specjalne 2 częściowe (4 kpl.)15 000 zł
2Hełm strażacki (3 szt.)2 775 zł
3Zestaw do asekuracji ratowników na wysokości (1 zestaw)5 850 zł
Łącznie: 23 625 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

ok. 2 000 zł

Projekt zadania nr 600 pod nazwą „ Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawodrzy Dolnej” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen asortymentu, którego zakup przewiduje realizacja projektu szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 23 625,00 zł do 33 000,00 zł.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.