Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 603

603. Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej od przystanku autobusowego i zjazdu przy nr 77 do nieruchomości przy nr 63


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie

Skrócony opis

Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej od przystanku autobusowego i zjazdu przy nr 77  do nieruchomości przy nr 63, to kolejny etap inwestycji budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej, który zapewni bezpieczne dojście do szkoły SP 30, przystanku autobusowego przy nr 77 i do centralnej części Kiedrzyna oraz do Centrum Handlowego M1.

Opis zadania

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych mieszkających przy drodze wojewódzkiej nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie. W związku ze wzmożonym ruchem kołowym na ul. Kisielewskiego, budowa chodnika o szerokości 1,5m odsuniętego od jezdni, ma na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ulica Kisielewskiego posiada chodnik po stronie zachodniej jedynie od skrzyżowania z ul. Ludową do przystanku autobusowego przy nr 77.

Dzięki determinacji mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn w poprzednich edycjach BO wykonano budowę chodnika od nr 99 do przystanku autobusowego przy nr 77.
Ulica Kisielewskiego po stronie zachodniej nie posiada chodnika na całej długości ani nawet bezpiecznego pobocza dla ruchu pieszych. Jedyne przejście dla pieszych na ul. Kisielewskiego jest na skrzyżowaniu z ul. Ludową oddalone od szkoły około 200m oraz przy Centrum Handlowym M1. Dzieci z południowej części dzielnicy przy ul. Kisielewskiego od strony zachodniej nie mają możliwości bezpiecznego dotarcia do szkoły. Pokonanie tej drogi, wymaga dwa razy przejść przez ulicę stanowiącą element drogi kategorii wojewódzkiej! Inwestycja ta dodatkowo ułatwi bezpieczne dojście do przystanku autobusowego mieszczącego się przy nieruchomości nr 77 oraz do centralnej części dzielnicy. Wnioskowany chodnik ułatwił by dodatkowo wszystkim mieszkańcom dzielnicy bezpieczne dotarcie do Centrum Handlowym M1 oraz do przystanków autobusowych czy tramwajowych w dzielnicy Tysiąclecie.

Wniosek ten jest to kolejny etap inwestycji - Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej w kierunku skrzyżowania z ul. Dmowskiego przy Centrum Handlowym M1. Dzięki budowie chodnika, dzieci mieszkające przy tej ulicy, będą mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły bez konieczności przechodzenia przez jezdnię, a pozostali mieszkańcy dzielnicy będą mogli bezpiecznie dotrzeć do centralnej części dzielnicy lub w kierunku dzielnicy Tysiąclecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Długość chodnika 90mb x szerokość chodnika 1,5m = Powierzchnia 135m2 x Koszt budowy chodnika z krawężnikiem 380 zł/m2 = 51.300 zł.51 300 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach