Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 605

605. Częstochowa na zielonym szlaku


Lokalizacja

Nasadzenia drzew nastąpią na terenach należących do Gminy Częstochowa po uzgodnieniu konkretnych lokalizacji z częstochowskim Centrum Usług Komunalnych.

Skrócony opis

Razem posadźmy nowe drzewa w każdej dzielnicy!
Drzewa w mieście to zdrowsi i szczęśliwsi mieszkańcy. Osłonią nas przed hałasem i wiatrem. Dadzą nam cień i ochłodę w upalny dzień. Oczyszczą powietrze ze spalin i nawilżą suche miejskie powietrze. Dadzą nam śpiew ptaków i szum liści. Pomogą przeciwdziałać suszy oraz zapobiegną lokalnym podtopieniom. Dadzą nam piękno i miejsce do rekreacji...

Opis zadania

Zadanie polega na posadzeniu na terenie dzielnicy 5 drzew wraz z ich dwuletnim utrzymaniem.

Drzewa posadzone będą przy ciągach komunikacyjnych, w okolicy placów zabaw, placówek edukacyjnych lub instytucji publicznych, w miejskich parkach i skwerach itp.

Drzewa te nie będą uznane przez Urząd Miasta za nasadzenia zastępcze w ramach przeprowadzonych przez gminę wycinek drzewostanu miejskiego.

Drzewa będą całkowicie dostępne dla wszystkich mieszkańców oraz spełnią bardzo ważne funkcje dla dobra publicznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i posadzenie 5 drzew5 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Utrzymanie 5 drzew przez 2 lata - 1000 zł

pozytywna